נאבקים על השבת החופשית בגבעתיים

נאבקים על השבת החופשית בגבעתיים!

כבר שנים שבגבעתיים יש מרכולים, פיצוציות ובתי אוכל פתוחים בשבת

אנחנו לא מוכנים לוותר על השבת החופשית שלנו!

מועצת העיר חייבת להעביר את תיקון חוק העזר העירוני.

לא ניתן לאיש להכתיב לנו את אופי השבת שלנו. גבעתיים חייבת להישאר חופשית מכפייה דתית!

חתמו עכשיו!