תוחזר מזי למרצ

תוחזר מזי למרצ!

אנו תובעים את חזרתה של מזי למשרדי מרצ.

אנו אומרים לא לסינופוביה!

הציבור החופשי בישראל לא יתן יד להעלמתה של הכלבה המשרדית!

 

חתמו עכשיו