mini-site-test2

זוהי בדיקה שהמערכת עובדת יפה

[rich_text_editor rich_text_editor-915 "לכב’ ראובן ריבלין, נשיא מדינת ישראל; נכבדי, אני פונה אליך כדי למנוע עוול גדול ופגיעה בשמה הטוב של מדינת ישראל. הממשלה החליטה על גירושם של עשרות אלפי מבקשי מקלט, אך בדקה את בקשות המקלט של מעטים בלבד. בעוד שלמעלה מ-80% מהבקשות של מבקשי המקלט האריתראים המגיעים לאירופה מאושרות, עד כה אישרה המדינה 11 בקשות בלבד, והיא מערימה קשיים כבדים על מבקשי המקלט המנסים להגיש בקשה. נכבדי, מדינת ישראל הוקמה על ידי פליטים, והיא שהיתה היוזמת מאחורי אמנת הפליטים. ראש הממשלה מנחם בגין הציל בשעתו מאות מהפליטים בוויאטנם והעניק להם מחסה. מדינת ישראל קלטה בימי ממשלת רבין השניה כ-100 פליטים מבוסניה. אנו קוראים לך להפעיל את סמכותך המוסרית, לפנות אל הממשלה ולדרוש ממנה לעשות כמיטב יכולתה למען בירור בקשות המקלט. בתודה,"]

אהמ אהמ