בדקו את בקשות המקלט!

בדקו את בקשות המקלט!

לא מגרשים מבקש מקלט מבלי לבדוק את בקשתו!

בתוך כחודשיים מתכננת ישראל להתחיל בגירושם של עשרות אלפי מבקשי מקלט, שהמדינה לא טרחה אפילו לבדוק את בקשות המקלט של רובם.

 

זו דרישה פשוטה והגיונית. אסור לנו לגרש פליטים, אסור לנו למנוע מהם להגיש בקשות.

שלחו את המכתב הקצר הבא לנשיא המדינה, ראובן ריבלין, ודרבנו אותו להפעיל את סמכותו המוסרית בנושא.

שלחו בקשה לנשיא עכשיו